BbetterE

אתר איקומרס

אתר איקומרס לתכניות דיגיטליות בתחום הWellbeing. מיזם של חברת באזלייף אשר מתעסקת במתן פתרונות לשיפור איכות החיים שלנו. במסגרת הפרויקט הקמנו אתר מכירה לתכניות ועמודי מוצר מותאמים לכל תכנית, אפשרות לרכישת התכנית ואינטגרציית API עם מערכת צד ג' ביצירת משתמשים אוטומטית לאחר השלמת תהליך הרכישה מצד המשתמש.

גלריית הפרויקט

דילוג לתוכן