MSea Capital

אתר תדמית ומערכת מאגר ידע

אתר תדמית המדבר בשפה ובסגנון שהלקוח רצה לייצר, חיבור עמוק לים, אך באופן מרגיע, ששומר על מקצועיות וסולידיות, לצד מודרניות וחדשנות. בנוסף לאתר התדמית פיתחתי עבור הלקוח מערכת לניהול מאגר ידע, הכוללת מערכת הרשאות למשתמשים בדרגים שונים ובהתאם לסט חוקים גישה לפרויקטים ומסמכים פרטיים לפי רמת הרשאה.

גלריית הפרויקט

דילוג לתוכן